elektrotechnika i elektronika

— ROK 2014/15—

Rezonans

Wartości – pr. zmienny

Metoda superpozycji – materiały do lekcji w Auli

zadania dodatkowe „wyciągające”

2. Zestawienie wyników kartkówki – GRATULUJĘ PONAD POŁOWIE KLASY!!!

Stopień

Ilość

Wartość %

5 b. dobry

13

56,5%

4 dobry

3

13,05%

3dostat.

1

4,35%

2 dop.

2

8,70%

1 ndst

4

17,4%

ŁĄCZNIE PISZĄCYCH:

23 OS.

100%

Osoby nie piszące kartkówki zostaną odpytane!!!

1. Zagadnienia z kartkówki nr 1 – Tech. Mechatroniczne klasa 1

Imię i nazwisko…………………………….Klasa 1 TM kartkówka – 1, rząd 1 nr…….1. omów pojęcie ATOMU2. wymień 3 podstawowe wielkości elekt.3. co to jest układ SI Imię i nazwisko…………………………….Klasa 1 TM kartkówka – 1, rząd 2 nr…….1. omów pojęcie IZOTOPU2. wymień 3 podst. wielkości ukł. SI3. krótko opisz: proton, neutron i elektron

— ROK 2013/14—