klasa 1

Informacja dot. WF: na pierwsze zajęcia muszą przyjść wszyscy. Zostanie wtedy dokonany podział na 3 grupy z trzema nauczycielami WF.

MJ